“Waar anderen stoppen gaat Schuler Natuursteen Emmen B.V. verder”

Onderhoud, service en garantie

U kiest voor kwaliteit en voor goede onderhoud, service en garantie. Schuler Natuursteen Emmen B.V. volgt duidelijke richtlijnen en de leveringsvoorwaarden van ABN Algemene Bond van Nederlandse Natuursteenbedrijven.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor natuurstenen bouwwerken

– Afbouw (NOA) voorwaarden Natuursteen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 12 juni 2018 onder nr. 30171023.

 

 

 

 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken

Vastgesteld door de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven op 16 april 2013 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland op 23 april 2013

Mocht er een geschil zijn en komt men daar onderling niet uit dan is de Geschillencommissie Natuursteen degene om het geschil neutraal te beoordelen. De Stichting in ondergebracht in de geschillencommissie in Den Haag.